Kaavoitus
Laadimme kaavoja luonnosten tai valmiin tuotteen perusteella ja korjaamme myös itse laadittuja kaavoja.

Digitointi
Digitalisoimme kaikki valmiit kaavat Gerber-ohjelmalla. Digitalisoidut kaavat voidaan tulostaa, tallentaa sähköisesti ja lähettää sähköpostilla.

Sarjonta
Laadimme kaavojen sarjonnan asiakkaan sarjontavaatimusten mukaisesti. Tarvittaessa myös laadimme sarjontatiedot asiakkaan tarvitsemien kokojen perusteella.

Asetelmat
Laadimme asetelmat jo kaavoittamistasi ja sarjoittamistasi kaavoista tilausmääristä riippuen.

Digitalisoimme kaikki valmiit kaavat Gerber-ohjelmalla. Digitalisoidut kaavat voidaan tulostaa, tallentaa sähköisesti ja lähettää sähköpostilla.