Palvelut

Tarjoamme kaikkia vaatteiden valmistukseen liittyviä palveluja aina alusta loppuun saakka, mutta suoritamme myös yksittäisiä vaiheita koskevia toimeksiantoja. Kaavoituksessa käytetään Gerber Accumark kaavaohjelmaa.

 

Tekninen konsultointi

Kaavoitus

Laadimme kaavoja luonnosten tai valmiin tuotteen perusteella ja korjaamme myös itse laadittuja kaavoja.

 

Digitalisointi

Digitalisoimme kaikki valmiit kaavat Gerber-ohjelmalla. Digitalisoidut kaavat voidaan tulostaa, tallentaa sähköisesti ja lähettää sähköpostilla.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sarjonta

Laadimme kaavojen sarjonnan asiakkaan sarjontavaatimusten mukaisesti. Tarvittaessa myös laadimme sarjontatiedot asiakkaan tarvitsemien kokojen perusteella.

 

 

Asetelmat

Laadimme asetelmat jo kaavoittamistasi ja sarjoittamistasi kaavoista tilausmääristä riippuen. Valmistamme myös kankaan menekin laskennan.

 

 

Mallikappaleiden ja näytekappaleiden valmistus

Laadimme ensimmäisen mallikappaleen ja näytekappaleet lopullisen tuotannon perusteella.

Asetelmien tulostus

Kaava-asetelmien ja leikkausuunnitelmien tulostus n.165 cm leveälle liimapohjaselle kaavapaperille.

Mallipiirrokset

Toteutamme vaatetusalan mallikuvat ja -piirrokset sekä tekniset kuvat ja tuotekuvat joustavasti asiakkaan tarpeiden mukaan.

Piensarjojen ompelu

Toteutamme piensarjat yhteistyössä ompelimon kanssa. 

Tuotannon järjestely ja valvonta

Järjestämme asiakkaan vaatteiden lopullisen valmistuksen. Toteutamme suuremmat toimeksiannot yhteistyössä tehtaiden ja ompelimoiden kanssa.

 

Ota yhteyttä, annamme mielellämme lisätietoja!